Firma Maksiplan powstała w 2007 roku, oferujemy pełny zakres prac projektowych oraz usługi nadzorcze i konsultingowe. Począwszy od fazy koncepcyjnej po wykonanie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego, do fazy nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Maksiplan to projektanci o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużym doświadczeniu projektowym zdobytym w trakcie długoletniej pracy projektowej. Profesjonalne przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej oraz duże doświadczenie gwarantują wykonanie projektów na wysokim poziomie technicznym, spełniających wszystkie wymagania i oczekiwania naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy
Maksiplan s.c.
43-211 Piasek ul. Katowicka 23
biuro@maksiplan.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone www.maksiplan.pl